Servicii de Evaluare si Cadastru

Ing. Daniela Badescu are ca specializari:

  • Expert evaluator, membru titular ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania), atestat in evaluarea intreprinderilor si evaluarea bunurilor imobile si mobile
  • Expert tehnic, membru al CETR (Corpul Expertilor Tehnici din Romania), membru AGIR (Asociatia Generala a inginerilor din Romania)
  • Expert tehnic judiciar (specialitatile evaluarea proprietatii imobiliare si cadastru, topografie, geodezie)
  • Autorizat de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara)