Servicii de Cadastru

Realizam documentatii cadastrale pentru :

  • Inscrierea in cartea funciara a apartamentelor
  • Inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii
  • Actualizari / Rectificari de documentatii cadastrale ,precum si modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
  • Dezmembrari(dezlipiri) , parcelari (sau lotizari dupa caz) de terenuri intravilane si extravilane
  • Dezmembrari(dezlipiri) si apartamentari constructii ( inclus calcul cote indivize )
  • Comasari /alipiri de terenuri Documentatii cadastrale necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan
  • Documentatii cadastrale necesare pentru P.U.Z , P.U.D, P.U.G
  • Documentatii cadastrale necesare obtinerii autorizatiei de construire
  • Documentatii cadastrale necesare certificatului de urbanism Relevee constructii (rezidentiale, comerciale , industriale, etc)